EU projekti

    


 

Naziv projekta:

Povećanje konkurentnosti tvrtke Svijet dekora kroz informatizaciju poslovnih procesa

Opis i ciljevi:

Posebni cilj projekta je povećati konkurentnost tvrtke Svijet dekora d.o.o. kroz unaprjeđenje učinkovitosti 9 poslovnih procesa ulaganjem u ERP sustav, kartično-biometrijsku evidenciju radnog vremena i modernu IKT opremu. Tvrtka Svijet dekora d.o.o. je ciljna skupina i krajnji korisnik, a projekt odgovara na strateški razvojni problem informacijske nepovezanosti poslovnih procesa i nemogućnosti strateškog upravljanja poslovanjem. Krajnji korisnici će također biti 3 nova radnika iz općine Draganić i Karlovačke županije koji će se zahvaljujući projektu zaposliti i educirati te kupci kojima će biti dostupni kvalitetniji proizvodi.

Vrijednost projekta:

Ukupna vrijednost projekta: 722.671,75 kn

Ukupni prihvatljivi troškovi: 578.137,40 kn

Iznos sufinanciranja EU: 433.603,04 KN

Razdoblje provedbe:

Od 1. studenog 2019. do 1. rujna 2020.

Kontakt osoba za više informacija:

Ime i prezime: Biserka Katunar

Tel: 047/715-058

E-mail: bkatunar@wodecor.com


Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Više informacija o EU fondovima možete pronaći na www.strukturnifondovi.hr

Sadržaj ovog Internet članka isključiva je odgovornost tvrtke Svijet dekora d.o.o.Naziv projekta:

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja OIE tvrtke Svijet dekora

Kratki opis projekta:

Povećanje energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u proizvodnom pogonu tvrtke Svijet dekora d.o.o. ostvarit će se ugradnjom dizalice topline zrak/voda, kao dodatne komponente na već postojeći sustav grijanja s kotlom na lož ulje, zatim ugradnjom fotonaponskih pretvarača za vlastitu proizvodnju električne energije,te zamjenom postojeće rasvjete LED rasvjetom.

Ciljevi i očekivani rezultati:

Ostvarit će se ušteda godišnje isporučene energije u iznosu od 79,1% i smanjenje emisija CO2 za 27,0 t na godišnjoj razini.

Ukupna vrijednost projekta:

826.090,15 HRK, iznos koji sufinancira EU: 645.684,62 HRK

Razdoblje provedbe projekta:

01.11.2018-31.12.2019.

Kontakt osobe za više informacija:

Emil Kovačević, prokurist 

Fotografije projekta

IMG_20190405_154118.jpg